Zaznacz stronę

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

www.PerfumeriaGreta.pl

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

PERFUMERIA GRETA

PPUH Elżbieta Wiecha

Ul. Jana III Sobieskiego 4

34-300 Żywiec

Email: perfumeriagreta@perfumeriagreta.pl

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej (-­‐ych) rzeczy:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

Proszę o zwrot dokonanej płatności na rachunek bankowy:

………………………………………………….………………………………………………….

 

Data odbioru rzeczy :

Imię i nazwisko konsumenta(-­‐ów):

Adres konsumenta(-­‐ów):

 

Data:

Podpis konsumenta(-­‐ów)