Zaznacz stronę

Właścicielem strony internetowej o adresie PerfumeriaGreta@home.pl  jest: PERFUMERIA GRETA PPUH Elżbieta Wiecha, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 34-300 Żywiec, ul. Jana III Sobieskiego 4, NIP: 553-154-91-41, REGON: 072302222, dalej zwana Właścicielem.

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

Postanowienia ogólne – oferta

 1. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Perfumerii Greta są produktami ORYGINALNYMI i pełnowartościowymi.
 2. Z uwagi na fakt, że niektórzy producenci nie zabezpieczają fabrycznie kartoników folią/celofanem, w celu uzyskania informacji, czy produkt będzie posiadał folię zabezpieczającą należy skontaktować się przed złożeniem zamówienia z internetowym butikiem perfumeryjnym, bądź udać się do naszej Perfumerii stacjonarnej i sprawdzić, czy produkt jest foliowany (o ile taka informacja nie jest zawarta na stronie internetowej Perfumerii).
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.PerfumeriaGreta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w chwili składania zamówienia.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 5. Zdjęcia zawarte na stronie internetowej Perfumerii Greta, mają charakter poglądowy. Pochodzą od Producentów, Dystrybutorów oferowanych zapachów lub zostały wykonane na zlecenie Właściciela. Zostały dostosowane do potrzeb publikacji na internetowej stronie butiku perfumeryjnego. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia). Rzeczywisty produkt może również nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu (zależy to od kraju pochodzenia i producenta produktu, który aktualnie znajduje się w magazynie).
 6. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej butiku, jak również pocztą elektroniczną na adres PerfumeriaGreta@home.pl.
 8. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Perfumerii Greta (telefonicznie lub e-mailem).
 9. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę Perfumerii Greta do realizacji i wysłanie jego potwierdzenia do klienta.

Zamówienie

 1. Zamówienia może dokonać każdy, kto podał swoje dane osobowe. Dane przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz adresu e-mail lub numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Perfumeria Greta może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 3. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego.
 4. W uzasadnionych przypadkach Perfumeria Greta zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty – każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 5. Warunki realizacji zamówień INDYWIDUALNYCH (spoza oferty standardowej) są każdorazowo ustalane z klientem.
 6. W przypadku zaznaczenia w formularzu „Płatność przelewem” jako sposobu płatności, zamówienie będzie zrealizowane po jego potwierdzeniu przez sprzedającego przy pomocy wiadomości e-mail wysyłanej na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta, nie późnej niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, oraz po zaksięgowaniu płatności na koncie Właściciela.
 7. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przed wysłaniem towaru. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Perfumerii Greta e-mailowo lub telefonicznie. W innym przypadku, Klient zostanie obciążony kosztami wysyłki towaru do niego oraz jego zwrotu.

Warunki płatności i dostawy

 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm wymienionych w „Zasadach sprzedaży” na stronie internetowej Perfumerii Greta oraz w niniejszym regulaminie. Koszty dostawy ponosi kupujący, chyba że oferta promocyjna w konkretnym czasie traktuje inaczej.
 2. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 3. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 4. Za zakupy w Perfumerii Greta (po doliczeniu kosztów przesyłki) można zapłacić w następujący sposób:

  a) Przelewem na rachunek bankowy.
  Dane do wpłaty:
  PERFUMERIA GRETA
  ul. Jana III Sobieskiego 4
  34-300 Żywiec
  mBank S.A.: 20 1140 2017 0000 4702 1303 8494. W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia. Towar wysyłany jest po wpłynięciu (i zaksięgowaniu) należnej kwoty na rachunek Perfumerii Greta.

  b) za pobraniem – w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem, opłatę kupujący reguluje kurierowi bądź pracownikowi poczty przy odbiorze zamówionego towaru.

 

 1. Zamówienia wysyłane są nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 2. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany kurierowi bądź poczcie zgodnie z regulaminem, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 3. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Paczkomatów InPost, na adres podany w formularzu zamówienia lub  wskazany paczkomat – jego numer i adres.. Poszczególne koszty podane są w „Zasadach sprzedaży” na stronie internetowej Perfumerii Greta oraz w formularzu zamówienia.
 4. Koszt dostawy zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu w zależności od wybranej formy płatności.

Zwroty i reklamacje

 1. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze obsługą strony internetowej www.PerfumeriaGreta.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera lub pracownika poczty jest konicznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
 3. W przypadku zamówień INDYWIDUALNYCH, termin zwrotu to 5 dni.
 4. Ze względu na charakter próbek/dekantów prawo zwrotu nie przysługuje w ich przypadku. (Art.10 pkt 3 Ust z 2/03/2000 o ochronie niektórych praw konsumentów).
 5. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z paragonem, w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (zafoliowanym), z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
 6. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Perfumerii Greta. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę. Perfumeria Greta w ciągu 2 dni roboczych dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wyżej określone wymagania, zostanie przyjęty. Właściciel dokona zwrotu pieniędzy (bez kosztów przesyłki) na konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez pracowników Perfumerii Greta przesyłki zwrotnej.
 7. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny, koszty ich odesłania ponosi Klient. Opłata ta nie jest rozumiana jako odstępne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 8. Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać go przesyłką pocztową razem z otrzymanym z nim paragonem i opisem przyczyn reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel może:
  a) nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowany produkt,
  b) uznać reklamację i wymienić na pełnowartościowy produkt,
  c) uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepie produkty,
  d) uznać reklamację i zwrócić pieniądze.
 9. Perfumeria Greta nie będzie przyjmowała żadnych przesyłek za pobraniem.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Perfumerii Greta, zbierane są i przetwarzane przez Właściciela wyłącznie dla jego potrzeb (prowadzenie sprzedaży oraz działania informacyjno-marketingowe), nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient przekazując swoje dane, ma prawo wglądu do ich treści, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe

 1. Do każdego zamówienia Perfumeria Greta dołącza dowód zakupu.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stroniePerfumeriaGreta.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne będzie rozpatrywał sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela.
 4. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Perfumerię Greta oraz zamawiającego klienta umowy kupna-sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej – w zakładce WITAMY oraz na BLOGu i Fanpage.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.